O Oe O La'u Uo MoniМузыкант: Jamoa Jam
В альбоме: Samoana Soul
Время: 2:53
Категория: R&B

Оригинальный текст музыкальной композиции:

O oe o la’u uo moni
E le galo oe i le agaga
Fia fa’atasi pea
ma oe i lenei olaga
E manatua ai oe
i ou foliga ata’ata
lau matafiafia,
amio tausa’afia
O lata mafutaga
ua ou le iloaina lava
le mafua’aga
ua lai o lenei mala
Se mea a faigata
o lo’u nei fiafia
ai ui ina liua
pe o le vai o Sina
Fa’ali maia funa o sou manatu
Pe e te alofa moni ia te a’u
E faigofie ona fa’apu’upu’u
pe afai ua e musu
x2
Fetu e o lagi,
figota o le sami
se’i ta’umaia se tasi,
po’o fea ea la’u honey
O oe o la’u pele ea
o la’u manamea e toatasi
Lenei ua mou atu
pe aunoa ma Satani <<<
Sau ia oe la’u Dear
O ea sa ou filifilia
e moni ai le upu tusia:
Pupula le gata ae fasia
E ui ina ou lagona
lagona ina le mafatia
a e tu’u pea ia
ia fuga lou faitalia
Fa’ali maia fuga o sou manatu
pe e te alofa moni ia te a’u
E faigofie ona fa’apu’upu’u
pe afai ua e musu
Tofa soifua la’u pele lo’u au
Mo’omo’oga ua le tau lau
Ua motusia talu le tuinanau
fia fa’atasi e fa’avavau
x2

Переведено с английского на русский язык:

О о. о u uo Мони
И ему Галло о. я agaga
Fia fa’atasi pea
но oe i lenei olaga
И по manatua О.
Я эггс foliga Ата Ата
Лау matafiafia,
амио tausa’sharpener в
Это лата mafutaga
АС или Ле радости каждый этап
Ле Да, mafua’
ПС малый лаять лень
Это мой faigata
Если U МС fiafia
вы Инна liua МЕ
их горе-это все равно грех
Али майя фуна о sou manatu
На e te alofa мони взять на себя u
И faigofie ona fa’apu’впс’или
в afai АС и черный
х2
Fetu, как и или ладжи,
figota О’Ле сами
ГП ТП-umaia если таси,
po или ВЭД ЕА-ла-у мед
О ое о Пеле в
В U е manamea toatasi
Лень ua моу козырь
в aunoa мне Satani <<<
Или oe в’u Dear
Она его яйцо filifilia
этот Мони вы ВПС tusia:
Pupula вы готовы АЭ fasia
И ui ina ou lagona
lagona ina в mafatia
е мА взять ту ед гороха
взять фуга Лу faitalia
Fa’али майя фуга о су manatu
на e te alofa мони взять себя’у
Это она faigofie фа
ЧП afli цветок е Моисей
Тофу soifua la u пеле lo u au
Мес omo’oga ua le тау Лау
ПС motusia талу Ле tuinanau
ФИА фа’atasi е делает avavau
х2


добавить комментарий